ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค คืออะไร

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติ โดยไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใด ๆ ที่เกิดจากประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมี ซึ่งเป็นภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา โดยที่เราคาดไม่ถึง

ออร์แกนิคเกิดจากอะไร ?

ออร์ แกนิค คือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการ ผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมดินและน้ำเป็นเวลาหลายปี เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหลงเหลืออยู่เลย นอกจากนั้นยังต้องใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในการปลูก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยให้มีการเจือ ปนของสารเคมีน้อยที่สุดอีกด้วย

มาตรฐานของการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค จะเริ่มตรวจสอบตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง กระบวนการในการนำไปใช้หรือการแปรรูป จนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมา

การกล่าว อ้างว่าผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิคนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการ รับรองจากสถาบันในแต่ละประเทศเท่านั้น และจะต้องมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนว่าได้รับการรับรองจากประเทศใดหรือ กลุ่มประเทศใด ผู้ผลิตไม่สามารถใช้คำว่า “ออร์แกนิค” บนฉลากสินค้าหรือการโฆษณา โดยไม่ได้การรับรอง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

– ในเครื่องสำอางค์จะไม่มีสารเคมีหรือมีในปริมาณที่น้อยมากจนไม่มีผลต่อสุขภาพผู้ใช้
– ปราศจากสารก่อมะเร็งอย่างสิ้นเชิง
– ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่าเครื่อสำอางค์ปกติ
– สามารถใช้ได้บ่อยและต่อเนื่องเท่าที่ต้องการเนื่องจากไม่มีสารตกค้างภายในร่างกาย

เนื่อง จากสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางค์จะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดและก่อให้ เกิดผลต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ ดังนั้น เครื่องสำอางค์ออร์แกนิคซึ่งปราศจากสารเคมีและสารก่อมะเร็งจึงไม่เป็น อันตรายต่อร่างกาย และสามารถใช้เป็นส่วนช่วยในการบำบัดได้อีกด้วย “ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ มีอยู่ในผลิตภัณฑ์” มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม, ใบหน้าและร่างกาย ตั้งแต่กระบวนการชำระล้าง, ขัด, พอก, นวด และบำรุง โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีกลิ่นหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการ

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจาก BeSiam.com หรือหากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายท่านสามารถติดต่อมาที่ BeSiam.com ทางเรามีความยินดีที่จะร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายชีวิตที่ดีงามร่วมกันกับท่าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s