ข้อแตกต่างระหว่างสบู่ทั่วไปกับสบู่ออร์แกนิค

1.สินค้าออร์แกนิก เมื่อเริ่มทำการผลิตต้องเว้นระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี จึงจะได้รับการรับรองมาตรฐานสากลได้ (สหภาพยุโรป อเมริกา ) ทำให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี มาทำออร์แกนิกมีความยากลำบากในด้านการตลาดในช่วงสามปีแรก หากผู้บริโภคไม่รู้ หรือไม่สนับสนุน

2.เมื่อเริ่มการผลิต ปีเเรกๆ ผลผลิตจะลดลงกว่าเกษตรเคมีทั่วไป เพราะต้องปรับสภาพเเวดล้อม นิเวศ และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในดินก่อน

3.ขั้นตอนการตรวจสอบรับรองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าเป็นออร์แกนิกจริงๆ ทำให้ต้นทุนสูงขี้นเฉพาะในส่วนนี้ (รวมค่าการจัดการในการผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน)เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับฟาร์มเคมีทั่วๆไปที่ไม่ต้องทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

4.พืชผัก ผลไม้ ออร์แกนิก เน้นผลิตตามฤดูกาล ไม่เหมือนเกษตรเคมีที่เน้นทำนอกฤดู ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่ากันเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะผัก ผลไม้หลายๆชนิด ที่ทำนอกฤดูด้วยการเร่งด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ อันส่งผลให้รายได้เกษตรออร์แกนิกน้อยกว่าเกือบเท่าตัวหากขายผัก ผลไม้ในราคาเท่ากันกับผัก ผลไม้เคมี

5.แปลงผลิตออร์แกนิก ต้องเว้นระยะเเนวกันชน พืชแนวกันชนกับเเปลงเพื่อนบ้านไม่สามารถเอามาขายติดตรารับรองมาตรฐานได้เพราะถือว่ามีความเสี่ยงในการรับสารปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียง อันนี้ทำให้เสียโอกาสในการขายในราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรออร์แกนิก

สบู่ธรรมดา สบู่บำรุงผิว สบู่ธรรมชาติ สบู่ ORGANIC
ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการสกัดจาก โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการสกัดจาก โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการสกัดจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันพืชออร์แกนิค ที่ผ่านกระบวนการสกัดเย็น
ผลิตจากเกล็ดสบู่ที่มีการแยกเอา กลีเซอรีนออกไป ผลิตจากเกล็ดสบู่ที่มีการแยกเอา กลีเซอรีนออกไป แต่จะเติมกลีเซอรีนกลับเข้าไปอีกครั้งในกระบวนการผลิตสบู่ขั้นสุดท้ายทำให้สบู่ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างแพง กลีเซอรีนที่ได้มิได้ผ่านการแยกออกไป จึงทำให้สบู่มีความนุ่ม ชุ่มชื่นต่อผิวพรรณ กลีเซอรีนที่ได้มิได้ผ่านการแยกออกไป จึงทำให้สบู่มีความนุ่ม ชุ่มชื่นต่อผิวพรรณ
มีการเติมสารซักฟอก มีการเติมสารซักฟอก ไม่มีการเติมสารซักฟอก ไม่มีการเติมสารซักฟอก
เติมสีสังเคราะห์และน้ำหอม เติมสีสังเคราะห์และน้ำหอม อาจมีการเติมน้ำหอมและสมุนไพร ใช้น้ำมันหอมระเหย และสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิค
สารเคมีอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง และระคายเคืองต่อผิว สารเคมีอาจก่อให้เกิดสารตกค้าง และระคายเคืองต่อผิว ปราศจากสารตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ปราศจากสารตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
มีอายุการเก็บรักษานาน ไม่เกิดกลิ่นหืน มีอายุการเก็บรักษานาน ไม่เกิดกลิ่นหืน ก้อนสบู่มีเนื้อสัมผัสแข็ง
เกิดกลิ่นหืนเมื่อรักษาไว้เป็นเวลานาน
ก้อนสบู่ค่อนข้างนิ่ม
สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 1 – 2 ปีโดยไม่เกิดกลิ่นหืน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s